Til innholdet

1. Par šo dokumentu

Šajā Personas datu politikā ir aprakstīta informācija, ko mēs vācam, apstrādājam, izpaužam un uzglabājam, tai skaitā personiskā informācija, kas tiek izmantota GSGroup nodrošināto pakalpojumu un risinājumu ietvaros (kopā saukti “Pakalpojumi”).

Šīs Politikas ietvaros termini “GSGroup”, “mēs” un “mūsu” attiecas uz GSGroup un ar to saistītajiem uzņēmumiem.

Pakalpojumus ir paredzēts izmantot organizāciju darbiniekiem un algotajiem darbiniekiem saskaņā ar organizāciju norādījumiem. Jūs izmantojat šos Pakalpojumus kontā, ko jums piešķīris darba devējs vai cita organizācija (jūsu “Organizācija”), kurai var būt pašai savas politikas attiecībā uz jūsu, izmantojot Pakalpojumus, iesniegtās vai nodrošinātās informācijas uzglabāšanu, piekļuvi, mainīšanu, dzēšanu un saglabāšanu. Tas nozīmē, ka jūsu Organizācijai ir tiesības (i) kontrolēt un administrēt jūsu GSGroup kontu (“Jūsu kontu”) un (ii) piekļūt jebkuriem jūsu iesniegtajiem, radītajiem vai sniegtajiem datiem, izmantojot Pakalpojumus, tai skaitā jūsu amatam un veiktajai saziņai, un tos apstrādāt.

Jūsu Organizācija ir datu pārzinis. GSGroup ir datu apstrādātājs, kas apstrādā jūsu personas datus, tai skaitā jebkurus personas datus, ko sniedzat, izmantojot Pakalpojumus jūsu Organizācijas vārdā.

Lūdzu, vērsieties pie savas Organizācijas, ja jums radušies kādi ar privātumu saistīti jautājumi par politikām, tai skaitā par jebkādiem ar GSGroup noslēgtiem uzņēmumu līgumiem attiecībā uz jūsu izmantotajiem Pakalpojumiem. Sūdzības var iesniegt jūsu Organizācijai vai Valsts datu aizsardzības iestādei.

Ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma politikas dokumentu un Pakalpojumu ietvaros apstrādātajiem personas datiem, sazinieties ar mums, rakstot uz privacy@gsgroup.lv

2. Principi

GSGroup ir apņēmusies aizsargāt jūsu privātumu un attīstīt tehnoloģijas, kas sniedz jums pēc iespējas bagātīgāku un drošāku tiešsaistes un bezsaistes pieredzi.

Izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat šajā dokumentā aprakstītajiem datu izmantošanas veidiem un jūs mums atļaujat vākt un apstrādāt informāciju turpmāk aprakstītajos veidos.

3. Mērķis – kāpēc mēs apstrādājam datus

Jūsu personas datu apstrādes mērķis ir līguma, ko GSGroup ir noslēgusi ar jums vai jūsu uzņēmumu, saistību izpilde. Tas, ko tas nozīmē attiecībā uz mūsu vāktajiem un apstrādātajiem datiem un to, kā, kur un cik ilgi mēs tos apstrādājam, ir aprakstīts turpmāk.

Jums ir svarīgi šo izlasīt, jo jūs, izmantojot šos Pakalpojumus, dodat savai Organizācijai un mums kā Organizācijas datu apstrādātājam savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei minētajam mērķim.

4. Apstrādes juridiskais pamats

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu līgums ar Organizāciju, jo Pakalpojumu izmantošana ir dabisks darba līdzeklis, strādājot Organizācijā. Juridiskais pamats ir arī jūsu piekrišana un attiecīgie datu aizsardzības tiesību akti. Mums obligāti ir jāveic datu apstrāde, lai izpildītu līguma nosacījumus, ko esam noslēguši ar jūsu Organizāciju.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem par personas datu apstrādi un ar personas datiem saistītajiem noteikumiem, kas no 2018. gada 25. maija iekļaus ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu, (ES) 2016/679 (“VDAR”). Saskaņā ar VDAR jums ir tiesības pieprasīt:

Piekļuvi saviem personas datiem,

Personas datu izlabošanu vai dzēšanu

Datu pārnesamību, personas datus iegūšanu to nodošanai citiem pakalpojumu sniedzējiem

Jūsu personas datu iesniegšana ir brīvprātīga, un jums ir tiesības ierobežot savu personas datu izmantošanu, bet, lai nodrošinātu Pakalpojumu darbību, ir nepieciešama zināma pamatinformācija.

Ja vēlaties pieprasīt kādu no šīm lietām, jūs varat sazināties ar savu Organizāciju, kā aprakstīts 10. sadaļā.

5. Kādi dati tiek vākti

Vispārēju datu vākšana, kas attiecas uz visiem GSGroups produktiem (ieskaitot visas apakškategorijas)

 • Jūsu pilnais vārds
 • Kontaktinformācija: Tālruņa numurs, mobilā tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese
 • Atrašanās vieta – GPS dati, izmantojot Pakalpojumus vai izmantojot transportlīdzekli vai citus objektus, kas savienoti ar izsekošanas Pakalpojumiem
 • Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs
 • Lietotāja veiktā saziņa, atsauksmes, ieteikumi un mums nosūtītas idejas
 • Norēķinu informācija; un

Jūsu sniegtā informācija, kad jūs vai jūsu Organizācija ar mums sazinās, lai saņemtu atbalstu saistībā ar Pakalpojumiem.

A) Fleetsystems papildus vāc:

 

 • Pieteikšanās informāciju: Lietotājvārdu un paroli;
 • Pieteikšanās laiku
 • Atrašanās vietu – GPS datus, izmantojot Pakalpojumus vai izmantojot transportlīdzekli vai citus objektus, kas savienoti ar izsekošanas Pakalpojumiem;
 • IP adresi. Mēs automātiski vācam noteiktu informāciju jūsu Organizācijas vārdā, izmantojot Pakalpojumus, piemēram, jūsu interneta protokola (IP) adresi un citus pārlūkprogrammas vai ierīces identifikatorus, avārijas datus, informāciju par pārlūkprogrammas veidu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju, datumu un laiku, kad izmantojat Pakalpojumus, un citu informāciju par jūsu darbībām Pakalpojumu ietvaros. Tā tiek reģistrēta diagnostikas un drošības nolūkos.

E) Spotguard papildus vāc:

 

 • IP adreses; mēs automātiski vācam noteiktu informāciju jūsu Organizācijas vārdā, izmantojot Pakalpojumus, piemēram, jūsu interneta protokola (IP) adresi. Tā tiek reģistrēta diagnostikas un drošības nolūkos. Iepriekš minēto informāciju nodrošināt vai nu jūs vai jūsu darbība, izmantojot Pakalpojumus, vai arī tā ir informācija, ko mēs saņemam no jūsu Organizācijas.

Spotguard Insurance klienti:

 • IP adresi; mēs automātiski vācam noteiktu informāciju jūsu apdrošināšanas sabiedrības vārdā, izmantojot Pakalpojumus, piemēram, jūsu interneta protokola (IP) adresi. Tā tiek reģistrēta diagnostikas un drošības nolūkos.

 

Iepriekš minēto informāciju nodrošināt vai nu jūs vai jūsu darbība, izmantojot Pakalpojumus, vai arī tā ir informācija, ko mēs saņemam no jūsu Organizācijas.

6. Kā mēs izmantojam jūsu datus

Apkopotā informācija tiek izmantota, lai nodrošinātu, attīstītu un uzlabotu Pakalpojumus; tas ietver informāciju, kas nepieciešama, lai uzlabotu mūsu pakalpojumu un drošības elementus.

Mēs vai jūsu Organizācija varam izmantot jūsu kontaktinformāciju, lai nosūtītu jums informāciju vai lūgumu piedalīties aptaujā par jūsu izmantotajiem Pakalpojumiem.

Mēs šo informāciju varam izmantot arī apkopotā, anonīma veidā pētniecības nolūkos un tam, lai atvieglotu ar pārdošanas virzienu, mārketingu, produktu izstrādi un uzņēmējdarbības aktivitātēm saistītu lēmumu pieņemšanu.

Mēs izmantojam nozares standarta metodes, lai nodrošinātu šīs informācijas drošību, kamēr tā tiek nosūtīta uz mūsu serveriem Norvēģijā, izmantojot jūsu tīkla savienojumu un internetu.

Visa Pakalpojumos augšupielādētā informācija un faili tiek šifrēti, tos augšupielādējot mūsu mākoņpakalpojumā.

7. Kur mēs apstrādājam jūsu datus

No jums iegūtie personas dati tiek uzglabāti un apstrādāti mūsu Torp IT serveros Norvēģijā vai citās ES/EEZ valstīs.

8. Informācijas izpaušana

GSGroup nedalās ar personisko informāciju nekādos komerciālos vai tirdzniecības nolūkos, kas nav saistīti ar GSGroup produktu un pakalpojumu piegādi. Personiskā informācija tiks izpausta jūsu Organizācijai Pakalpojumu mērķa ietvaros.

Mēs varam izpaust jūsu personisko informāciju turpmākajos noteiktajos gadījumos:

Ar jūsu nepārprotamu piekrišanu: Mēs varam izpaust jūsu personisko informāciju, saņemot jūsu piekrišanu.

GSGroup vai tās pakalpojumu sniedzēji var vākt, apstrādāt un uzglabāt jūsu personisko informāciju Eiropas Savienībā, EEZ vai vietās, kurās pastāv ES noteikumiem līdzīgi noteikumi attiecībā uz privātumu. Tādējādi uz jūsu personisko informāciju var attiekties juridiskas prasības, tostarp likumīgas prasības izpaust personisko informāciju valsts iestādēm šajās jurisdikcijās.

Juridiski pieprasījumi: Ja mēs saņemsim tiesas pavēsti, orderi, juridiskas atklāšanas orderi vai citu pieprasījumu vai rīkojumu no tiesībaizsardzības iestādes, tiesas, citas valsts iestādes vai prāvnieka, kas vēlas saņemt ar Pakalpojumiem saistītus datus, mēs veiksim pienācīgus mēģinājumus panākt, lai pieprasījuma iesniedzēja puse ar datu pieprasījumu vērstos tieši pie jūsu Organizācijas. Ja mēs lūgsim pieprasījuma iesniedzējai pusei ar pieprasījumu vērsties pie Organizācijas, mēs pieprasījuma iesniedzējai pusei sniegsim jūsu kontaktinformāciju. Ja mēs ar likumu būsim spiesti sniegt informāciju un ja vien tas nebūs ar likumu aizliegts, mēs pieliksim visas iespējamās pūles, lai informētu jūsu Organizāciju, lai tā varētu informēt jūs atbilstoši Organizācijas politikām un tiesību aktu atļautajā apmērā. Ar jebkādiem informācijas pieprasījumiem, kas veikti saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, mēs lūgsim vērsties pie jūsu Organizācijas, ja vien to atļaus tiesību akti.

Apkopoti vai anonīmi dati. Mēs varam izpaust vispārīgu informāciju (piemēram, apkopotus vai anonīmus klientu datus), lai uzlabotu, atbalstītu un darbinātu GSGroup programmatūru, produktus un pakalpojumus, kā arī izveidotu un izplatītu ziņojumus par šādu produktu un pakalpojumu izmantošanu. Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai neļautu šo vispārīgo informāciju sasaistīt ar jums.

9. Drošība

Mēs izmantojam mums pieejamo informāciju, lai jūsu Organizācijas vārdā palīdzētu pārbaudīt kontus un darbību un veicinātu drošību mūsu Pakalpojumu ietvaros un ārpus tiem, piemēram, izmeklējot aizdomīgas darbības vai mūsu noteikumu vai politiku pārkāpumus. Mēs cītīgi strādājam, lai aizsargātu Jūsu kontu, izmantojot inženieru komandas, automatizētās sistēmas un tādas augstās tehnoloģijas kā šifrēšana un datormācīšanās.

 

10. Piekļuve jūsu informācijai un tās mainīšana

Jūs un jūsu organizācija varat piekļūt, labot vai dzēst informāciju, ko esat augšupielādējis Pakalpojumos, izmantojot Pakalpojumu rīkus. Ja nevarat to izdarīt, izmantojot Pakalpojumos pieejamos rīkus, tad sazinieties tieši ar savu Organizāciju, lai piekļūtu savai informācijai vai to mainītu.

Izmaiņas, ko veicat savā informācijā Pakalpojumos, nekavējoties ietekmē jūsu konkrēto tīklu, bet dati tiks saglabāti GSGroup dublējumkopijās uz komerciāliem nolūkiem atbilstošu laiku un atbilstoši jūsu Organizācijas norādījumiem.

11. Konta slēgšana

Ja vēlaties pārtraukt Pakalpojumu izmantošanu, jums jāsazinās ar savu Organizāciju. Ja pārtraucat darbu Organizācijā vai sadarbību ar to, Organizācija var apturēt Jūsu konta darbību un/vai dzēst jebkuru ar Jūsu kontu saistīto informāciju.

Lai jūsu Organizācijas vārdā dzēstu kontu pēc konta slēgšanas parasti ir nepieciešamas aptuveni 30 dienas, taču daļa informācijas uz pietiekami ilgu laiku vai atbilstoši jūsu Organizācijas norādījumiem var saglabāties dublējumkopijās. Lūdzu, ņemiet vērā, ka saturs, ko jūs izveidojat un kopīgojat Pakalpojumos, pieder jūsu Organizācijai, un tas var saglabāties Pakalpojumos un būt pieejams pat tad, ja jūsu Organizācija deaktivizē vai slēdz Jūsu kontu. Šādā veidā Pakalpojumos nodrošinātais saturs ir līdzīgs citu veidu saturam (piemēram, prezentācijām vai piezīmēm), ko varat izveidot sava darba gaitā.

12. Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju

GSGroup parasti uzglabā jūsu personisko informāciju GSGroup serveros tik ilgi, kamēr jūs vai jūsu Organizācija ir GSGroup klients. Mēs varam uzglabāt datus līdz pat 10 gadiem, ciktāl pastāv tiesiskas prasības attiecībā uz uzglabāšanas ilgumu, piemēram, grāmatvedības nolūkos.

Jums ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu, kā aprakstīts iepriekš.

13. Izmaiņas mūsu Privātuma politikā

Mēs varam laiku pa laikam papildināt šo Privātuma politiku. Nākamajā pieteikšanās reizē pēc Privātuma politikas papildināšanas jums tiks lūgts apstiprināt mūsu Privātuma politikas jauno versiju.

14. Data Processing Agreement

Data Processing Agreement

List of Sub-Processors